Sosyal medya ve kurdukları internet sitesi aracılığı ile seslerini duyurmaya çalışan Türkiye genelindeki üniversite mezunu işçiler birlikte hareket ederek milletvekillerini de ziyaret ederek sorunlarını aktarıyorlar.

Yıllardır çalıştıkları kurumlarda diplomalarının gerektirdiği işleri yapan, memurlarla aynı işi yaparken kendilerinin memur kadrolarında olmamalarından dolayı atama, görevde yükselme haklarının olmadığından yakınan üniversite mezunu işçiler konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan üniversite mezunu işçiler: “Yıllardır çalıştığımız kurumlarda diplomalarımızın gerektirdiği işleri yaparken, mezuniyetlerinin dışında farklı işlerde çalıştırılan arkadaşlarımızda bulunmaktadır. Çalıştırıldığımız kadrolarda eğitimimizin ve mesleki yeterliliğimizin körelmemesi ve devletimizin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacını karşılayabilmek adına üniversitelerin ilgili bölümlerini ön lisans, lisans, lisansüstü ve hatta doktora düzeyinde tamamlayarak kendimizi geliştirdik. Kamuda liyakat ve sadakate dayalı bir kariyer sistemine dâhil olmayı istiyoruz” dediler.

“Eşit işe eşit haklar noktasından uzağız”

Kurumlarında yan yana çalıştıkları Memur ve Sözleşmeli personellerle aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olmalarına ve şu an aynı işleri yapmalarına rağmen statülerinin farklı olmasından yakınan üniversite mezunu işçiler, eşit işe eşit haklar noktasından uzak olduklarını belirterek: “Yani eşit işe eşit haklar noktasından uzağız. Üniversite mezunu olmamıza rağmen işçi statüsünde olduğumuzdan, çalıştığımız kurum bizi istediği yerde ve pozisyonda çalıştırmakta bununla birlikte Memur arkadaşlarımız unvanlarını kullanmakta ve görevde yükselebilmekte şef, müdür yardımcısı, müdürlük gibi makamlara kadar yükselebilmektedirler. Buna karşın işçi statüsünde değerlendirilen biz üniversite mezunları doktora yapmış olsak da statü gereği görevde yükselme gibi özlük haklarından faydalanamamaktayız” dediler.

“Seçimlerle birlikte çözümlenecekti”

Yıllardır mücadelesini verdikleri taleplerini bir çok milletvekili, Bakanlar ve Genel Başkan Yardımcılarına ilettiklerini kaydeden üniversite mezunu işçiler: “Her defasında bizim durumumuzla ilgili çalışma olacağı belirtildi. Memuriyet ihdası için; 2014 yılındaki KPDK kararı, 2015 yılında 3. Dönem Toplu Sözleşmesinde 36/1 maddesi imza edilmiştir. 2013-2015 ve son olarak 2018 yılında memur kadrosu ihdası istemiyle kanun teklifleri verilmiştir. Meclis çalışmalarını takip etmemize rağmen bizimle ilgili bir konunun gündeme gelmediğini görmekteyiz. Kamu maliyesine hiçbir ilave yük getirmeyen üniversite mezunu işçiler olarak; adaletin ve hakkın yerini bulması açısından mümkün olan en kısa zamanda, mevcut daimi işçi olan statümüzün memur kadrosuna dönüştürülmesi hususunda Devletimizin bizleri duymasını istiyoruz” dediler.