Düzenli kira getirili ve yüzde 99’un üzerinde doluluk oranına sahip portföyü olan Avrupakent GYO’nun halka arzına ilişkin SPK onaylı izahname ve ekleri ile talep toplama tarihlerini içeren tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ile Avrupakent GYO’nun www.avrupakentgyo.com ve Konsorsiyum Lideri Ak Yatırım’ın www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde duyurulacak. Ak Yatırım liderliğinde toplam 42 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 1 TL nominal değerli paylar 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ALTUNOK, ENGELLİ TANEM’İ BUZ PİSTİ İLE BULUŞTURDU ALTUNOK, ENGELLİ TANEM’İ BUZ PİSTİ İLE BULUŞTURDU

Avrupakent GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 335 milyon TL'den 400 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 65 milyon TL nominal değerli paylar ile ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 35 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere, toplamda halka arz edilecek payların nominal değeri 100 milyon TL, halka arz büyüklüğü ise 5,5 milyar TL olacak.